สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอเน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัคร ด้วยตนเองที่ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ https://kbo.thaijobjob.com https://kbo.thaijobjob.com/