โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 9 ตำแหน่ง 50 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-19 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร. 0-7367-1287 หรือ 0-7367-1408