สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เลขที่ 145 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 0900- 12.00น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.