โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หรือสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ตาม http://61.7.145.190/officer/job/
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.sirinthornhospital.go.th (ข่าวรับสมัครงาน)
หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 043 267 041-2 ต่อ 1076