มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000