โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ