โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร ผู้ป่วยนอก – อำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ