โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ประกาศ – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://jobs.suth.go.th (ระบบสมัครงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) >>ตำแหน่งงานทั่วไป