สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ส่วนบริหารทั่วไป ชั้น 1 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.
การแต่งกายสำหรับผู้สมัคร ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ – สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น – สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาวโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น