มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับสมัครพนักงานตามภารกิจและพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ออกไปอีกตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.udru.ac.th/hmrudru/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเวลาราชการ)