โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ