โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) โรงพยาบาล ตระการพืชผล
  • ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.ในวันราชการ
    ***หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน