สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)