โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โทรศัพท์ 0-4422-5243