สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเชื่อมต่อ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่นั่งประจำ ติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ 0861894529)