ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ 333 หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)