โรงพยาบาลเขื่องใน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ