สำนักงาน พมจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 0 4351 1993 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร