สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
*ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ