โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 34 อัตรา

กำหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 5 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
*ตั้งแต่วันที่ 7-15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)