โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 35 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669 หรือ เว็บไซต์ www.reh.go.th หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ