โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 11 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนางรอง ตึกอุบัติเหตุชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โทร. 04463 3456 – 67 ต่อ 514