โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ