องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ