ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-1591
ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ