โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร
ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2565 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mukhos.moph.go.th/(ข่าวสมัครงาน) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-1208 ต่อ 1252