สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – 21 กันยายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 5133 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร