เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 14 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-244-285