สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00น. – 16.30 น. ณ สถานที่ (ตามสถานที่ปฏิบัติงาน)