สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
*ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
*สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0 4271 1200 หมายเหตุ ผู้สมัครต้องตรวจ ATK ในวันที่จะมายื่นใบสมัครและนำผลการตรวจมายืนยัน ในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย (ผลการตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง)