โรงพยาบาลศีขรภูมิ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
*ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ