โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.)