คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาทิตยา โคตุโร โทร. 09-4310-0113 หรือ 0-4375-4144