สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
**ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
กลุ่มวิชาหรือทางที่รับสมัคร

  1. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  4. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  5. ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  6. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  7. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)