สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

วันรับสมัคร
– รับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
– ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอใบสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http://www.nb1.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
– โทรศัพท์หมายเลข 042 -313022
– ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยการเว้น ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างเจลล้างมือก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร