โรงพยาบาลหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 8 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหาน โทร 042261135 – 6 ต่อ 259 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ