โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าเว็บไซต์ http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP แล้วเลือกเมนูสมัครงานออนไลน์