สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 088 – 557 – 4059 หรือ 086 – 455 – 6341