โรงเรียนสุขานารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ตึกอำนวยการ โรงเรียนสุขานารี ชั้น 2) โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา