โรงพยาบาลกู่แก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กำหนดทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลกู่แก้ว