โรงพยาบาลลำปลายมาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ โทร. 0 446 6 0712 – 5 ต่อ 1311 – 1314 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.lammat.org