สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง