สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่ ชั้น 4 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ในวันและ เวลาราการ