สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัคi และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน