สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 อัตรา

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ