สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ