สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบรับสมัครระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร