โรงเรียนท่าลี่วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บเพจ Facebook : โรงเรียนท่าลี่วิทยา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ ได้ทางอีเมล hrthalivit@gmail.com ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2564 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 042-889-214