สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 22 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ