โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 18 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 18 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ